Viziune

Slogan: Să fim oameni ! Elevii ne vor urma exemplul!

 

              În viziunea noastră, investiţia în formarea şi dezvoltarea individuală a elevilor şi profesorilor este un element esenţial, care determină servicii educaţionale de calitate, antrenarea şi valorificarea superioară a resurselor umane şi materiale, cu scopul de a asigura corelatii eficiente cu mediul educational european si international.

Întreg procesul de învaţământ are ca element central elevul. In functie de particularitatile de dezvoltare fizica si intelectuala ale elevilor, de mediul social apropiat si specificul familiilor elevilor , ne propunem sa asiguram :

  • Conditii optime de realizare a procesului instructiv- educativ atat din punct de vedere al dotarii materiale cat si al resurselor umane.
  • Ajutor si sprijin diferentiat in parcurgerea materiei scolare atat pentru elevii cu capacitate scazuta de invatare cat si pentru elevii care inregistreaza performante/ pregatirea elevilor pentru performanta scolara;
  • Consilierea elevilor si parintilor in probleme de incluziune scolara si in functie de nevoile personale ale acestora;
  • Participarea prin educație și instruire la dezvoltarea durabilă a comunității locale si promovarea valorilor acesteia in comunitatea largita nationala si europeana;
  • Dezvoltarea unui climat organizațional european oferit atât profesorilor cât și elevilor;
  • Cunoașterea și implementarea politicii Uniunii Europene.