Ținte strategice

Țintele strategice au fost stabilite în urma aplicării unui chestionar de nevoi profesorilor, elevilor și părinților școlii precum și în urma emiterii de concluzii după analiza rezultatelor.

 • RESURSE CURRICULARE      

  TS1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ

  TS.2 Dezvoltarea activitatilor de performanta in domeniul curricular si extracurricular

  RESURSE UMANE     

  TS3. Creşterea calităţii resurselor umane şi managementului şcolar;

  RESURSE MATERIALE       

  TS4 . Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare;

   RELATII CU COMUNITATEA     

  TS5. Dezvoltarea relatiilor cu comunitatea si cu  autoritatile locale, nationale, europene si internationale