Baza materială

Sumar:

  • 10 săli de clasă având destinaţia de cabinete metodico-ştiinţifice: limba română, istorie, limbi moderne, matematică, geografie

  • 1 laborator de fizică-chimie

  • 1 laborator de biologie

  • 1 cabinet de informatică

  • 1 bibliotecă cu un număr de 9448 de volume
  • 1 cabinet medical

  • 1 cabinet de psihologie

  • 1 centrală proprie cu gaze

  • 1 teren de sport

  • laptop-uri, smart-Tv-uri, acces internet wifi

Noul sediu al școlii a fost obținut prin Programul de reabilitare finanţat de Banca Mondială, din anul 2007.

Şcoala dispune de 10 săli de clasă mobilate corespunzător, cu pupitre individuale, iluminate corespunzător si doua laboratoare de specialitate la care se aduga un laborator de informatică.

Laboratorul de informatică dispune de mobilier specific şi 15 calculatoare.

Laboratorul de fizică-chimie cuprinde materialele şi mijloacele de învăţământ necesare pentru predarea celor două discipline în condiţii optime, în aceeaşi situaţie aflându-se şi cabinetele de biologie, si de geografie. Pentru buna desfăşurare a activităţii de consiliere psihopedagogică, a fost amenajat un cabinet de specialitate.

In patru sali de clasa s-au montat SmartTV-uri , pentru a se accesibiliza accesul la internet, în două săli de clasa sunt montate videoproiectoare performante, școala având în dotare și un videoproiector mobil, utilizat la activitățile comune cu Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” Bârlad.

Biblioteca şcolară are un număr de 9448 de volume, între care regăsim carte şcolară, auxiliare didactice, beletristică și literatură ştiinţifică.

De asemenea, şcoala noastră are amenajate trei săli pentru programul afterschool, destinate elevilor din ciclul primar şi grupele pregătitoare.

În cadrul activităţilor didactice şcolare şi extraşcolare, în şcoală sunt utilizate o serie de mijloace moderne, precum: videoproiector, copiator, table magnetice, scanner, fax, whiteboards, flipchart, laptop, aparat foto digital, cameră video şi alte 5 calculatoare aflate în dotarea serviciilor auxiliare.