Despre noi

        Ne propunem să fim  o şcoală care formează oameni eficienţi şi pragmatici, o şcoală care  transmite cunoştinţe si  dezvoltă personalităţi active şi creatoare in vederea cultivarii spiritului cetateniei active europene, a tolerantei si a diversitatii culturale intr-o societate aflata in plina globalizare.

Scoala noastra depune eforturi deosebite pentru a incerca  să asigure oportunitati egale tuturor elevilor, să  promoveze educația interculturala și multiculturala, sa utilizeze metode inovative, creatoare si sa fructifice avantajele unui mediu educational bazat pe valorile europene si internationale.

Promovarea unei educații flexibile și diversificate, centrată pe elev, pe formarea și dezvoltarea capacităților, atitudinilor si a deprinderilor fundamentale va asigura fiecărui elev pregătirea necesara integrarii in societate ca cetateni europeni activi, capabili sa performeze in diferite domenii de activitate.

Îmbinând politicile educaționale cu tradițiile învățământului vasluian de specialitate, școala urmărește să asigure premisele necesare dezvoltării unui sistem de învățământ modern, de calitate, deschis, axat pe promovarea valorilor democrației europene.

Scoala va incerca să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea  viitorilor cetăţeni , deplin conştienţi de propria valoare, competitivi si activi intr-o viziune sociala europeana si internationala bazata pe valori si concepte inovative.

 

 

 

 

V.2   VIZIUNEA

Slogan: Să fim oameni ! Elevii ne vor urma exemplul!

 

              În viziunea noastră, investiţia în formarea şi dezvoltarea individuală a elevilor şi profesorilor este un element esenţial care determină servicii educaţionale de calitate, antrenarea şi valorificarea superioară a resurselor umane şi materiale, cu scopul de a asigura corelatii eficiente cu mediul educational european si international.

Întreg procesul de învaţământ are ca element central elevul. In functie de particularitatile de dezvoltare fizica si intelectuala ale elevilor, de mediul social apropiat si specificul familiilor elevilor , ne propunem sa asiguram :

  • Conditii optime de realizare a procesului instructiv- educativ atat din punct de vedere al dotarii materiale cat si al resurselor umane.
  • Ajutor si sprijin diferentiat in parcurgerea materiei scolare atat pentru elevii cu capacitate scazuta de invatare cat si pentru elevii care inregistreaza performante/ pregatirea elevilor pentru performanta scolara;
  • Consilierea elevilor si parintilor in probleme de incluziune scolara si in functie de nevoile personale ale acestora;
  • Participarea prin educație și instruire la dezvoltarea durabilă a comunității locale si promovarea valorilor acesteia in comunitatea largita nationala si europeana;
  • Dezvoltarea unui climat organizațional european oferit atât profesorilor cât și elevilor;
  • Cunoașterea și implementarea politicii Uniunii Europene.