Personal

Cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în şcoala noastră sunt calificate şi majoritatea titulare, pasionate pentru munca pe care o prestează, învăţători şi profesori dăruiţi şcolii şi elevilor acesteia. Profesionalismul cadrelor didactice fac şcoala mai primitoare, mai atrăgătoare, mai luminoasă. Calitatea corpului profesoral al şcolii reprezintă unul dintre punctele tari, un argument în plus pentru calitatea actului educativ de care beneficiază elevii şcolii noastre. Cadrele didactice ale şcolii dispun de: pregătire adecvată, tact și măiestrie psihopedagogică, care sunt cerute, îndeosebi, de ipostaza de educator. De asemenea, au competențe specifice: cognitive,  afective, competenţa de a produce modificări observabile ale elevilor în urma relației pedagogice.

În anul şcolar 2016-2017, în Şcoala Gimnazială “VASILE PARVAN” Bârlad îşi desfăşoară activitatea 35 de cadre didactice:

12 învățători (11 titulari in unitatea noastra si 1 titular in alta unitate scolara ) și

23 de profesori (19 titulari in unitatea noastra scolara, 3 titulari in alta unitate scolara, 1 suplinitor) ,

3 persoane care functioneaza ca personal auxiliar ( 1 secretar, 1 administrator financiar, 1 bibliotecar) si

4 persoane ca personal nedidactic ( 1 fochist,1 paznic, 2 persoane pe posturi de ingrijitori).

In acest an demersul instructiv-educativ este desfasurat cu ajutorul unui consilier scolar ( titular CJRAE) si a unui invatator de sprijin (titular Scoala speciala Elisabeta Polihroniade Vaslui).

La nivelul scolii functioneaza si un cabinet medical, deservit de un cadru medical care are ½ norma la scoala noastra si ½ norma la Scoala Gimnaziala “Stroe Belloescu” Bârlad.