Our school, our playground

În cadrul Programului Erasmus+ 2014-2020, cu finanţare din partea Comisiei Europene prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, Şcoala Gimnazială „Vasile Pârvan” Bârlad a obţinut un grant pentru proiectul „Our school, our playground”, proiect de parteneriat strategic în domeniul educaţiei şcolare (parteneriate doar între şcoli), ce se derulează în perioada 1 octombrie 2017- 30 septembrie 2019.

„Our school, our playground” este proiectul care introduce în procesul didactic metode de predare-învăţare noi şi inovative bazate pe jocul didactic. Jocul este o parte esenţială a vieţii copiilor. Ȋn prezent, se impune ca profesorul să îmbine în procesul de predare-învăţare metodele tradiţionale cu cele moderne centrate pe elev, pentru a transforma şcoala într-un spaţiu de învăţare mai atractiv. Este un fapt bine cunoscut că mulţi dintre elevii noştri percep şcoala ca un spaţiu închis unde sunt forţaţi să înveţe tot felul de „lucruri” care nu le sunt utile. Prin implementarea proiectului, noi ne propunem să schimbăm atitudinea elevilor faţă de şcoală. Potrivit cercetărilor în domeniul educaţiei, o atitudine pozitivă faţă de şcoală ar putea mări interesul elevului pentru propria cunoaştere.

Parteneriatul pune împreună profesori și elevi din școlile a 8 țări: România, Grecia, Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Spania și Turcia. Coordonatorul proiectului este 11th Primary School of Chalandri, Grecia.

Obiectivul general al proiectului vizează formarea unei comunități internaționale de profesori care să implementeze activități de învățare bazate pe metoda jocului didactic.

Principalele obiective ale proiectului sunt:

O1. Implicarea activă a elevilor în procesul educațional;

O2. Cultivarea competențelor cheie la copii precum inițiativa, cooperarea, rezolvarea problemelor prin metoda jocului didactic;

O3. Crearea comunitățîi internaționale de profesori care să gândească și să aplice noi metode de predare bazate pe jocul didactic;

O4. Transformarea şcolii într-un mediu mai atractiv şi mai incluziv pentru elevi;

O5. Încurajarea comunicării între elevi din diferite şcoli, prin care ei să-şi împărtăşească experiențele dobândite în cadrul activităților de proiect; elevii își vor îmbunătăţi abilitățile de comunicare în limba engleză;

O6. Schimbarea climatului școlar prin îmbunătățirea relației profesor- elevi.

Arii curriculare implicate: încă din perioada de scriere a proiectului fiecare școală parteneră și-a făcut o analiză de nevoi și a fixat obiectele de studiu în cadrul cărora vor aplica noile metode didactice. Astfel școlile din Grecia și Cipru au ales literatură și TIC, Bulgaria și Spania, științe și limbi străine, Polonia, limbi străine, Italia, arte, Turcia, educație fizică și sport, România, matematică şi ştiinţe pentru clasele a IV-a, fizică, biologie şi chimie, clasele a VI-a respectiv a VII-a (an şcolar 2018/ 2019).  Școala noastră a ales aria curriculară Matematică și științe având în vedere că elevii noştri întâmpină dificultăți de înțelegere a noțiunilor din matematică și științe predate prin metode tradiționale. Grupul țintă a fost ales țînând cont că elevii din clasele a IV-a și a VI-a vor finaliza anul cu o evaluare națională în care testele au structura testelor PISA (la testele PISA 2015, România ocupă locul 26 la matematică și 27 la științe).

Activitățile de proiect se desfășura în trei etape:

  • Etapa I

Profesorii responsabili de activități de proiect aleg şi planifică jocurile didactice care sunt aplicate în cadrul lecțiilor de matematică şi ştiințe la clasele a IV-a și fizică și biologie clasele a VI-a. În selectarea jocurilor, ei pot cere ajutorul elevilor, în special, dacă vor să aplice jocuri pe calculator. Jocurile pot face parte din următoarele categorii:

-jocuri locale sau tradiționale care pot fi jucate în clasă sau afară. Aceste jocuri vor fi adaptate astfel încât prin implementarea lor să se atingă obiectivele lecțiilor predate.

-jocuri electronice şi pe calculator. Acestea pot fi jucate în laboratorul de informatică al școlii sau pe orice alte dispozitive electronice, cum ar fi tabletă sau telefon mobil, deținute de către școală sau aduse la școală de către copii. Există mai multe opțiuni în această categorie: jocuri educative specifice disciplinei de studiu, jocuri de simulare, jocuri din lumea virtuală, jocuri de construcții,  jocuri de aventură  și  acțiune.

-jocuri noi care vor fi concepute de profesori cu ajutorul elevilor. În acest caz, regulile și obiectivele jocului  trebui să fie menționate în mod clar și explicate într-un scenariu educațional.

Pentru fiecare dintre jocurile propuse, se scrie un scenariu  care să conțină obiectivele și modul în care se foloseaste jocul în clasă. Toate scenariile vor fi traduse în limba engleză şi vor fi stocate într-un depozit online  pe platforma eTwinning. Ele vor putea fi accesate de către toți partenerii de proiect dar şi de alte cadre didactice membre ale comunitățîi eTwinning.

  • Etapa II

Echipa de proiect din fiecare şcoală va descărca toate jocurile din depozitul online, le va traduce şi le va prezența  colegilor din şcoală. În cazul în care vor fi profesori care doresc să aplice jocurile la clasă, echipa de proiect îi va sprijini. Profesorii care vor aplica jocurile la clasă în cea de-a două etapă vor scrie scurte rapoarte cu comentarii pozitive sau negative, cu alternative pentru acel joc sau sfaturi pentru o mai bună implementare. Rapoartele vor fi încărcate în spațiul eTwinning pentru a fi citite şi de parteneri.

  • Etapa III

În această etapă toate jocurile care au fost implementate în etapa II sunt adunate, sunt structurate pe clase şi pe discipline sau arii curriculare. Ele vor alcătui o carte de jocuri didactice care va fi folosită pe viitor în fiecare şcoală parteneră şi nu numai.

Proiectul se va finaliza cu o Carte de jocuri didactice pentru diferite discipline școlare. Fiecare joc va fi descris ( disciplină la care poate fi aplicat, istoric, scop, obiective, scenariul jocului, link-uri folosite și alte materiale didactice necesare, impresii ale elvilor implicați  și ale profesorilor care au aplicat jocul, recomandări) atât în limba engleză cât și în limbile școlilor partenere astfel încât să nu existe bariere de limbă. Cartea va fi un instrument de lucru util în fiecare școală parteneră dar va fi prezentată și distribuită, la solicitare, și altor școli din localitate.

Alte rezultate:

Website-ul proiectului  https://ourschoolourplayground.weebly.com/  un mijloc de comunicare foarte util, unde putem să facem schimb de experiență online între școlile partenere. De asemenea, acesta este un mijloc de diseminare pentru rezultatele muncii noastre în comun. Orice cadru didactic interesat găsește noi metode de a face școala mai atractivă pentru elevi.

Pagina eTwinning https://twinspace.etwinning.net/44978/home un mijloc real de comunicare şi schimb de experiență între profesorii şi elevii şcolilor partenere.

Blogul elevilor https://oourschoolourplayground.blogspot.ro/ este un blog doar pentru elevii şi profesorii participanţi. Aici putem găsi materiale ale şcolilor partenere realizate de elevi sub îndrumarea profesorilor.

Pagina de facebook a proiectului https://www.facebook.com/groups/uScop/ este mijloc de comunicare şi diseminare. Considerăm că această pagină este foarte utilă pentru promovare și diseminare, având în vedere că, în prezent acest site de socializare este accesat de foarte multe persoane din întreaga lume de la vârste mici până la vârste foarte înaintate.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

five × five =

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.